ادعای بی‌اساس مقام انگلیسی علیه ایران

ادعای بی‌اساس مقام انگلیسی علیه ایران

مقام انگلیسی به بیان ادعاهایی بی‌اساس علیه ایران پرداخت.

«بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: انگلیس و دیگر کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که ایران عامل حمله به کشتی مرمر استریت بوده‌ است و این حمله بیانگر سرپیچی ایران از قوانین بین‌المللی است. انگلستان این اقدام را محکوم می‌کند.

به گزارش ایلنا، این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اصولا وقوع چنین حادثه‌ای در سواحل عمان نه تنها از سوی مراجع رسمی‌بین‌المللی تاکنون تایید نشده است بلکه به نظر می‌رسد این یاوه‌گویی‌ها و انتشار آنها صرفا با هدف ماجراجویی و عملیات روانی علیه ایران در حال انجام است.