جدیدترین اخبار
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۷ اقتصادی کد خبر :4133

سیب ایرانی به کدام کشورها صادر می شود؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ بیش از ۳۳۴ هزار و ۳۴۱ تن سیب تازه، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۴۹۵۹۱۰۸  و ارزش ریالی آن  ۳۲۶۹۶۱۹۳۸۲۸۱۵  بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

پاكستان

۳۵۳۸۹۶۴

۳۰۲۵۲۳۹۴۸۷۰

۹۹۹۶۲۶

۱

گرجستان

۱۹۵۹۴۰

۱۸۲۱۲۴۲۶۷۴

۶۰۱۷۴

۱

آذربايجان

۴۵۰۰۰

۳۸۱۵۲۳۸۰۰

۱۲۶۰۰

۱

افغانستان

۱۶۱۱۰۰۹۵

۱۹۵۶۴۲۹۷۰۱۱۱

۶۴۶۴۲۸۷

۱

امارات متحده عربي

۱۰۱۳۱۵۰

۱۱۲۱۲۲۸۰۳۸۰

۳۷۰۴۲۹

۱

تركمنستان

۵۴۵۱۲۵۲

۴۶۱۹۸۸۶۹۵۸۳

۱۵۲۶۷۷۱

۱

عراق

۴۳۱۶۶۳۳۵

۴۸۹۸۴۱۷۲۸۲۲۸

۱۶۱۸۵۶۰۵

۱

عمان

۸۴۷۱۷

۷۸۲۲۷۸۶۸۰

۲۵۸۴۲

۱

فدراسيون روسيه

۳۸۶۹۵۰

۳۲۷۷۳۲۷۲۱۴

۱۰۸۳۴۶

۱

قرقيزستان

۱۹۷۸۱

۱۶۷۵۰۷۸۸۶

۵۵۳۸

۱

قزاقستان

۱۳۵۴۴۴

۱۱۴۷۶۷۶۱۹۲

۳۷۹۲۳

۱

كويت

۱۸۴۳۶

۱۶۱۷۱۱۲۰۰

۵۳۴۴

۱

هند

۲۷۱۷۱۳

۲۳۰۲۳۱۶۱۶۰

۷۶۰۷۷

۲

پاكستان

۳۷۹۰۵۸۳

۳۴۰۹۷۴۸۳۶۴۰

۱۱۲۴۵۸۲

۲

آذربايجان

۴۳۷۵۰

۷۴۹۶۱۶۲۰۰

۲۴۷۳۰

۲

افغانستان

۱۲۶۱۶۸۰۰

۱۱۵۷۱۲۶۶۳۷۵۱

۳۸۱۷۵۳۳

۲

امارات متحده عربي

۱۶۳۴۹۰۴

۱۷۸۹۲۷۷۱۸۱۳

۵۹۰۲۳۳

۲

تركمنستان

۳۸۸۷۸۲۹

۳۲۸۳۳۴۵۳۹۹۱

۱۰۸۳۰۲۳

۲

عراق

۳۳۰۷۳۰۹۴

۳۴۹۱۸۶۰۵۵۶۰۸

۱۱۵۲۱۲۵۴

۲

عمان

۲۱۲۹۳۴

۲۴۲۹۰۰۹۷۲۴

۸۰۱۴۲

۲

فدراسيون روسيه

۱۸۷۰۳۸

۱۵۸۷۰۹۲۴۴۷

۵۲۳۷۱

۲

قزاقستان

۹۲۴۰۵

۷۸۴۵۵۴۹۶۳

۲۵۸۷۳

۲

كويت

۲۲۳۸۳

۱۹۰۱۹۷۱۸۳

۶۲۶۷

۲

هند

۸۳۶۸۷۲

۹۹۴۴۷۱۴۴۳۶

۳۲۷۹۲۴

۳

پاكستان

۳۳۷۱۲۷۴

۲۹۱۰۲۴۶۳۶۴۴

۹۵۵۶۲۹

۳

گرجستان

۳۶۰۰

۳۰۶۱۲۹۶۰

۱۰۰۸

۳

افغانستان

۴۱۵۷۸۷۸

۳۷۷۷۷۶۱۲۸۲۰

۱۲۴۲۰۵۲

۳

امارات متحده عربي

۱۴۱۷۹۹۹

۱۵۳۹۲۵۴۰۸۱۶

۵۰۵۲۳۲

۳

تركمنستان

۷۵۹۹۵۳

۶۷۷۱۱۳۱۴۵۸

۲۲۲۶۰۳

۳

عراق

۶۳۱۵۰۷۸

۵۶۹۲۷۸۶۸۰۵۷

۱۸۷۰۶۹۶

۳

فدراسيون روسيه

۱۹۵۷۸۱

۱۷۴۸۲۸۰۵۹۷

۵۷۶۴۵

۳

قزاقستان

۴۳۱۰۷

۴۳۹۵۵۱۴۲۰

۱۴۵۶۲

۳

قطر

۱۰۵۵

۸۹۹۳۳۷۰

۲۹۵

۳

هند

۴۳۳۲۰

۳۶۶۲۱۰۸۹۷

۱۲۱۲۹

۴

پاكستان

۱۴۰۱۸۳۵

۱۲۰۵۱۹۶۱۴۲۴

۳۹۴۱۲۴

۴

افغانستان

۲۲۵۰۹۵۸

۱۹۷۵۳۵۷۴۰۲۸

۶۴۵۳۲۸

۴

امارات متحده عربي

۳۴۵۴۷۶۲

۴۰۲۰۹۵۰۱۳۰۱

۱۳۰۹۷۱۶

۴

تاجيكستان

۱۳۱۰۰

۱۱۱۹۸۴۰۴۰

۳۶۶۸

۴

تركمنستان

۲۵۲۶۱

۲۱۲۰۶۰۲۴۳

۶۹۳۰

۴

عراق

۴۱۱۲۸۵۲

۳۶۱۹۷۲۱۰۱۹۰

۱۱۷۹۰۳۹

۴

فدراسيون روسيه

۷۷۱۷۰

۶۳۶۹۳۷۹۱۶

۲۱۰۰۷

۴

قزاقستان

۵۳۳۳

۴۶۰۸۱۴۴۵

۱۴۹۳

۴

قطر

۲۵۵۸

۲۱۹۳۱۹۵۰

۷۱۶

۴

كويت

۲۴۰۳۳

۲۰۰۱۰۱۶۵۰

۶۵۵۳

۴

مالزي

۹۸

۵۹۹۵۶۴۰

۱۹۶

۴

هند

۴۰۷۳۲۳۰

۴۹۶۰۳۵۰۳۵۲۵

۱۶۱۳۸۸۰

۵

آلمان

۵۰

۳۸۶۹۷۵۰

۱۲۵

۵

افغانستان

۲۳۶۹۵۹

۲۰۲۲۷۸۹۴۱۹

۶۶۳۴۸

۵

امارات متحده عربي

۶۶۰۵۰۰

۶۹۷۹۹۸۵۲۵۰

۲۲۵۴۵۰

۵

بحرين

۳۹۶۲

۳۰۶۳۱۸۱۰

۹۹۱

۵

تركمنستان

۱۳۸۶۸۲

۱۴۵۷۳۸۹۴۴۱

۴۷۰۳۳

۵

عراق

۱۶۶۱۱۲۱

۱۶۰۳۲۳۸۴۳۹۹

۵۱۸۲۵۵

۵

قزاقستان

۱۴۰۰۰

۱۲۱۵۷۸۱۴۰

۳۹۲۰

۵

كويت

۹۴۰۰

۷۲۶۳۸۵۰۰

۲۳۵۰

۵

هند

۷۴۶۱۷۰

۹۰۸۸۳۷۰۷۴۲

۲۹۳۶۲۵

۶

افغانستان

۳۶۶۰۹۶

۲۹۴۸۲۰۶۷۳۱

۹۴۳۱۵

۶

امارات متحده عربي

۳۴۹۵۶۳۶

۳۵۷۴۰۹۹۴۰۲۶

۱۱۴۲۵۲۶

۶

بحرين

۱۰۴۲۷۱

۹۱۴۱۶۲۹۴۳

۲۹۱۹۵

۶

تركمنستان

۱۰۶۵۱۹۷

۱۰۲۹۸۶۱۸۶۴۴

۳۲۹۱۰۰

۶

عراق

۱۱۳۵۰۷۴

۱۲۲۴۶۶۵۸۲۲۹

۳۹۰۹۱۱

۶

قطر

۱۳۷۷

۱۰۷۵۱۰۳۲

۳۴۴

۶

كويت

۱۳۷۵۸

۳۹۶۶۷۳۳۰۲

۱۲۷۲۶

۷

پاكستان

۴۷۰۳۵

۴۱۵۰۷۸۸۹۰

۱۳۱۷۰

۷

گرجستان

۴۳۵۵۰

۳۶۸۰۵۷۴۲۴

۱۲۱۹۴

۷

افغانستان

۳۶۵۱۴۶

۲۹۳۴۵۳۴۴۲۰

۹۳۱۷۴

۷

امارات متحده عربي

۷۴۵۳۰۹۵

۷۲۳۸۰۱۹۴۸۷۰

۲۳۰۱۴۰۳

۷

بحرين

۲۷۱۲۵۰

۲۳۵۴۹۱۹۷۵۷

۷۴۷۰۰

۷

تركمنستان

۲۵۷۶۲۴۵

۲۷۷۹۲۰۱۶۵۱۹

۸۸۲۳۲۸

۷

سودان

۹۵۴۰۲

۹۲۷۰۱۵۹۱۸

۲۹۴۲۲

۷

عراق

۶۲۰۰۰۶۷

۵۶۸۴۰۹۳۴۶۷۶

۱۸۰۴۷۰۴

۷

عمان

۱۳۹۵۱۲

۱۴۸۲۰۴۱۹۸۵

۴۷۰۲۵

۷

فدراسيون روسيه

۵۸۲۰۰

۴۹۲۲۸۰۴۳۲

۱۶۲۹۶

۷

قزاقستان

۴۲۹۰

۳۷۹۰۹۵۶۵

۱۲۰۱

۷

قطر

۲۷۶۱۵

۲۸۹۸۷۰۹۹۸

۹۲۲۴

۷

كويت

۲۲۶۲۲۴

۲۹۴۴۶۹۹۱۹۸

۹۳۵۵۹

۸

پاكستان

۳۴۷۸۱۷

۳۵۱۷۲۳۳۶۷۶

۱۱۳۲۵۴

۸

ارمنستان

۶۱۳

۵۴۶۱۳۴۴

۱۷۲

۸

افغانستان

۳۴۹۹۷۸۰

۲۹۶۶۸۵۸۲۵۸۱

۹۳۲۴۱۴

۸

امارات متحده عربي

۲۳۶۸۸۱۴

۲۴۷۲۸۶۴۵۱۴۰

۷۷۸۴۸۷

۸

بحرين

۱۷۰۰۷۵

۱۵۰۲۶۱۳۱۲۳

۴۷۴۱۳

۸

تركمنستان

۵۷۹۲۰۶۸

۵۵۱۵۴۸۵۶۶۵۱

۱۷۴۰۰۹۳

۸

عراق

۱۰۹۲۱۳۶۸

۹۷۰۰۱۵۵۱۶۲۲

۳۰۵۶۷۹۴

۸

عمان

۳۹۲۰۹

۳۷۷۵۵۰۲۴۰

۱۱۸۹۷

۸

فدراسيون روسيه

۱۴۳۵۹۴

۱۶۴۱۷۱۳۱۷۸

۵۴۲۹۷

۸

قزاقستان

۹۶۷۲

۸۶۳۴۵۶۷۹

۲۷۰۸

۸

قطر

۱۳۵۳۰

۱۸۰۰۶۱۶۷۱

۵۶۸۲

۸

كويت

۱۶۷۶۳۲

۱۴۹۴۵۶۳۸۰۱

۴۶۹۳۶

۸

هند

۱۸۶۹۶۵

۲۰۰۱۸۵۸۲۱۱

۶۳۸۶۴

۹

پاكستان

۳۲۷۸۱۸۸

۲۹۱۹۴۹۲۹۵۲۹

۹۰۸۴۱۸

۹

آذربايجان

۲۱۵۰۰

۱۸۱۸۷۶۲۴۰

۶۰۲۰

۹

افغانستان

۱۲۸۴۲۴۴۸

۱۱۳۸۶۰۴۵۷۵۵۶

۳۵۴۴۰۳۴

۹

امارات متحده عربي

۲۴۲۴۴۶۶

۲۴۹۵۰۶۳۸۲۱۵

۷۷۶۵۹۵

۹

انگلستان

۱۸۰

۴۶۱۳۳۲۸

۱۴۴

۹

بحرين

۱۵۲۴۶

۱۲۲۵۲۷۴۶۱

۳۸۱۱

۹

تركمنستان

۸۴۹۹۳۶۵

۷۸۳۶۲۴۷۰۲۷۲

۲۴۳۸۸۰۷

۹

عراق

۱۸۲۲۹۷۰۸

۱۶۵۲۰۷۴۵۶۳۷۱

۵۱۴۶۳۳۶

۹

عمان

۸۷۹۹۳

۷۹۲۸۷۹۰۷۵

۲۴۶۵۴

۹

فدراسيون روسيه

۱۶۱۱۱

۱۳۶۵۰۲۸۶۰

۴۵۱۱

۹

قزاقستان

۴۲۰۰

۳۷۶۷۵۵۱۲

۱۱۷۶

۹

قطر

۱۶۳۵۶

۱۳۱۴۴۴۰۵۵

۴۰۸۹

۹

كويت

۱۰۲۶۹۴

۹۲۴۱۲۳۸۳۴

۲۸۷۵۶

۹

هند

۱۹۲۹۲۰

۱۷۶۸۷۱۶۶۹۰

۵۵۰۱۲

۱۰

پاكستان

۶۹۷۷۳۴۱

۶۲۲۱۸۱۰۲۳۵۸

۱۹۲۳۴۹۵

۱۰

افغانستان

۲۱۱۷۳۱۸۶

۱۸۷۰۷۱۴۴۷۴۳۹

۵۷۸۳۰۵۵

۱۰

امارات متحده عربي

۳۰۸۵۸۳۰

۳۱۵۱۵۸۵۰۹۵۳

۹۷۴۳۴۰

۱۰

بحرين

۷۹۲۹۴

۷۶۸۲۴۰۰۷۶

۲۳۷۳۹

۱۰

ترکيه

۴۹۲۹۲

۴۴۷۵۳۴۴۳۴

۱۳۸۳۵

۱۰

تركمنستان

۴۰۴۳۸۲۶

۳۳۱۲۲۶۶۹۵۱۹

۱۰۲۵۰۴۷

۱۰

سودان

۲۰۱۴۰

۲۲۸۱۶۹۰۸۱

۷۰۴۹

۱۰

عراق

۱۱۴۰۹۰۳۲

۱۰۵۰۳۳۴۷۲۸۰۰

۳۲۴۷۱۴۷

۱۰

عمان

۴۲۴۰۳

۳۶۴۵۹۹۰۷۶

۱۱۲۷۲

۱۰

قزاقستان

۲۲۵۴۶

۲۰۴۱۰۱۳۰۳

۶۳۱۳

۱۰

قطر

۸۵۰۰

۶۸۷۸۴۱۲۵

۲۱۲۵

۱۰

كويت

۸۰۵۳۵

۷۶۹۳۵۳۱۴۲

۲۳۷۸۰

۱۰

هند

۱۶۰۲۴۳۹

۱۴۳۱۹۶۷۴۰۴۹

۴۴۲۷۴۴

۱۱

پاكستان

۴۶۱۸۹۲۷

۴۳۱۰۲۶۷۴۴۹۴

۱۳۳۱۶۴۴

۱۱

افغانستان

۱۴۱۹۵۰۹۷

۱۲۲۶۶۰۴۶۹۹۶۳

۳۷۸۹۶۸۸

۱۱

امارات متحده عربي

۴۲۵۱۴۴۹

۴۳۲۸۷۶۲۴۰۲۲

۱۳۳۷۴۸۴

۱۱

بحرين

۴۳۳۲۰

۳۹۲۵۱۸۶۹۸

۱۲۱۲۹

۱۱

ترکيه

۲۴۶۱۸

۲۲۳۰۸۵۰۵۲

۶۸۹۳

۱۱

تركمنستان

۴۴۷۵۱۷۸

۴۰۶۷۵۴۱۸۳۸۵

۱۲۵۶۶۷۷

۱۱

عراق

۲۴۰۰۰۹۹

۲۱۱۷۲۴۷۱۱۶۰

۶۵۴۱۹۶

۱۱

عمان

۵۸۲۲۲

۴۷۱۰۶۸۵۲۰

۱۴۵۵۵

۱۱

قزاقستان

۱۰۹۱۸

۹۸۹۳۹۸۰۵

۳۰۵۷

۱۱

قطر

۲۳۵۰۰

۲۸۳۴۹۴۷۲۰

۸۷۶۰

۱۱

كويت

۶۸۵۰۸

۶۲۰۸۰۹۳۷۷

۱۹۱۸۲

۱۱

هند

۴۳۸۵۳۲

۳۶۲۲۶۵۵۲۱۴

وبگردی

روی خط خبر

 • گرجستان نقش محوری در بازسازی جاده ابریشم دارد
 • عقب نشینی نجفی از استعفا/ بازی با افکار عمومی
 • آمریکا و اتحادیه اروپا کمک های مالی برای گرجستان اختصاص دادند
 • مردم پاکستان سالروز تصویب قطعنامه تاسیس کشورشان را جشن گرفتند
 • ۴۵ کشور خواستار برگزاری انتخابات و آزادی رهبر مخالفان کامبوج شدند
 • دشمنان منطقه صرفا زبان قدرت را می‌فهمند/انتصابات ترامپ تاکتیک است
 • عقب‌نشینی بولتون از مواضع تند گذشته در قبال ایران و کره شمالی
 • روی کار آمدن بولتون، زنگ خطر را در آسیا به صدا درآورد
 • ابوترابی فرد: استقلال سیاسی امروز ایران یک سرمایه بزرگ است
 • بیش از ۴۷۲ هزار نفر با پروازهای نوروزی جابجا شدند
 • ‘شرمن’ درباره اقدامات ترامپ هشدار داد
 • سفیر سوریه در روسیه: آماده دفع هرگونه تجاوز ازجمله حمله آمریکا هستیم
 • الجزایر با پیشنهاد ترکیه برای لغو روادید مخالفت کرد
 • موشک های جدید کروز روسیه به خاک آمریکا می رسند
 • چین: از جنگ تجاری با آمریکا ترسی نداریم
 • کمیته مرکزی انتخابات روسیه، «ولادیمیر پوتین» را رسما رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد
 • هند۱۰ میلیون شغل دیگر تا ۲۰۲۸ در بخش گردشگری ایجاد می کند
 • تولید از طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با فناوری بالا صورت می گیرد
 • ولی‌عهد سعودی می‌گوید داماد ترامپ را در مُشت خود دارد
 • تعدیل نرخ سود تسهیلات مسکن/تدوین شیوه تسهیلات‌دهی در برنامه ۵ساله
 • اتحادیه اروپا سفیر خود در مسکو را فراخواند
 • ۱۰.۵ میلیون تن شیر و ۹۰۰ هزارتن تخم مرغ امسال تولید می شود/ برنامه‌های خوداتکایی در تولید گوشت
 • ۱۵میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده شد
 • ترامپ، اتحادیه اروپا و شش متحد دیگر آمریکا را از تعرفه فولاد معاف کرد
 • احتمال خروج دیپلمات های برخی کشورهای اتحادیه اروپا از روسیه
 • چین و فرانسه برای ایجاد نظام جدید باز تجاری جهانی همکاری می کنند
 • ۱۰ سوالی که بن سلمان جواب نداد
 • کمال خرازی ادعای امیرانتظام را تکذیب کرد
 • عفو بین الملل فروش تسلیحات غربی به عربستان را محکوم کرد
 • بیانیه وزارت امور خارجه در حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی