سیب ایرانی به کدام کشورها صادر می شود؟

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۷  /   /  کد خبر: 4133
سیب ایرانی به کدام کشورها صادر می شود؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ بیش از ۳۳۴ هزار و ۳۴۱ تن سیب تازه، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۴۹۵۹۱۰۸  و ارزش ریالی آن  ۳۲۶۹۶۱۹۳۸۲۸۱۵  بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

پاكستان

۳۵۳۸۹۶۴

۳۰۲۵۲۳۹۴۸۷۰

۹۹۹۶۲۶

۱

گرجستان

۱۹۵۹۴۰

۱۸۲۱۲۴۲۶۷۴

۶۰۱۷۴

۱

آذربايجان

۴۵۰۰۰

۳۸۱۵۲۳۸۰۰

۱۲۶۰۰

۱

افغانستان

۱۶۱۱۰۰۹۵

۱۹۵۶۴۲۹۷۰۱۱۱

۶۴۶۴۲۸۷

۱

امارات متحده عربي

۱۰۱۳۱۵۰

۱۱۲۱۲۲۸۰۳۸۰

۳۷۰۴۲۹

۱

تركمنستان

۵۴۵۱۲۵۲

۴۶۱۹۸۸۶۹۵۸۳

۱۵۲۶۷۷۱

۱

عراق

۴۳۱۶۶۳۳۵

۴۸۹۸۴۱۷۲۸۲۲۸

۱۶۱۸۵۶۰۵

۱

عمان

۸۴۷۱۷

۷۸۲۲۷۸۶۸۰

۲۵۸۴۲

۱

فدراسيون روسيه

۳۸۶۹۵۰

۳۲۷۷۳۲۷۲۱۴

۱۰۸۳۴۶

۱

قرقيزستان

۱۹۷۸۱

۱۶۷۵۰۷۸۸۶

۵۵۳۸

۱

قزاقستان

۱۳۵۴۴۴

۱۱۴۷۶۷۶۱۹۲

۳۷۹۲۳

۱

كويت

۱۸۴۳۶

۱۶۱۷۱۱۲۰۰

۵۳۴۴

۱

هند

۲۷۱۷۱۳

۲۳۰۲۳۱۶۱۶۰

۷۶۰۷۷

۲

پاكستان

۳۷۹۰۵۸۳

۳۴۰۹۷۴۸۳۶۴۰

۱۱۲۴۵۸۲

۲

آذربايجان

۴۳۷۵۰

۷۴۹۶۱۶۲۰۰

۲۴۷۳۰

۲

افغانستان

۱۲۶۱۶۸۰۰

۱۱۵۷۱۲۶۶۳۷۵۱

۳۸۱۷۵۳۳

۲

امارات متحده عربي

۱۶۳۴۹۰۴

۱۷۸۹۲۷۷۱۸۱۳

۵۹۰۲۳۳

۲

تركمنستان

۳۸۸۷۸۲۹

۳۲۸۳۳۴۵۳۹۹۱

۱۰۸۳۰۲۳

۲

عراق

۳۳۰۷۳۰۹۴

۳۴۹۱۸۶۰۵۵۶۰۸

۱۱۵۲۱۲۵۴

۲

عمان

۲۱۲۹۳۴

۲۴۲۹۰۰۹۷۲۴

۸۰۱۴۲

۲

فدراسيون روسيه

۱۸۷۰۳۸

۱۵۸۷۰۹۲۴۴۷

۵۲۳۷۱

۲

قزاقستان

۹۲۴۰۵

۷۸۴۵۵۴۹۶۳

۲۵۸۷۳

۲

كويت

۲۲۳۸۳

۱۹۰۱۹۷۱۸۳

۶۲۶۷

۲

هند

۸۳۶۸۷۲

۹۹۴۴۷۱۴۴۳۶

۳۲۷۹۲۴

۳

پاكستان

۳۳۷۱۲۷۴

۲۹۱۰۲۴۶۳۶۴۴

۹۵۵۶۲۹

۳

گرجستان

۳۶۰۰

۳۰۶۱۲۹۶۰

۱۰۰۸

۳

افغانستان

۴۱۵۷۸۷۸

۳۷۷۷۷۶۱۲۸۲۰

۱۲۴۲۰۵۲

۳

امارات متحده عربي

۱۴۱۷۹۹۹

۱۵۳۹۲۵۴۰۸۱۶

۵۰۵۲۳۲

۳

تركمنستان

۷۵۹۹۵۳

۶۷۷۱۱۳۱۴۵۸

۲۲۲۶۰۳

۳

عراق

۶۳۱۵۰۷۸

۵۶۹۲۷۸۶۸۰۵۷

۱۸۷۰۶۹۶

۳

فدراسيون روسيه

۱۹۵۷۸۱

۱۷۴۸۲۸۰۵۹۷

۵۷۶۴۵

۳

قزاقستان

۴۳۱۰۷

۴۳۹۵۵۱۴۲۰

۱۴۵۶۲

۳

قطر

۱۰۵۵

۸۹۹۳۳۷۰

۲۹۵

۳

هند

۴۳۳۲۰

۳۶۶۲۱۰۸۹۷

۱۲۱۲۹

۴

پاكستان

۱۴۰۱۸۳۵

۱۲۰۵۱۹۶۱۴۲۴

۳۹۴۱۲۴

۴

افغانستان

۲۲۵۰۹۵۸

۱۹۷۵۳۵۷۴۰۲۸

۶۴۵۳۲۸

۴

امارات متحده عربي

۳۴۵۴۷۶۲

۴۰۲۰۹۵۰۱۳۰۱

۱۳۰۹۷۱۶

۴

تاجيكستان

۱۳۱۰۰

۱۱۱۹۸۴۰۴۰

۳۶۶۸

۴

تركمنستان

۲۵۲۶۱

۲۱۲۰۶۰۲۴۳

۶۹۳۰

۴

عراق

۴۱۱۲۸۵۲

۳۶۱۹۷۲۱۰۱۹۰

۱۱۷۹۰۳۹

۴

فدراسيون روسيه

۷۷۱۷۰

۶۳۶۹۳۷۹۱۶

۲۱۰۰۷

۴

قزاقستان

۵۳۳۳

۴۶۰۸۱۴۴۵

۱۴۹۳

۴

قطر

۲۵۵۸

۲۱۹۳۱۹۵۰

۷۱۶

۴

كويت

۲۴۰۳۳

۲۰۰۱۰۱۶۵۰

۶۵۵۳

۴

مالزي

۹۸

۵۹۹۵۶۴۰

۱۹۶

۴

هند

۴۰۷۳۲۳۰

۴۹۶۰۳۵۰۳۵۲۵

۱۶۱۳۸۸۰

۵

آلمان

۵۰

۳۸۶۹۷۵۰

۱۲۵

۵

افغانستان

۲۳۶۹۵۹

۲۰۲۲۷۸۹۴۱۹

۶۶۳۴۸

۵

امارات متحده عربي

۶۶۰۵۰۰

۶۹۷۹۹۸۵۲۵۰

۲۲۵۴۵۰

۵

بحرين

۳۹۶۲

۳۰۶۳۱۸۱۰

۹۹۱

۵

تركمنستان

۱۳۸۶۸۲

۱۴۵۷۳۸۹۴۴۱

۴۷۰۳۳

۵

عراق

۱۶۶۱۱۲۱

۱۶۰۳۲۳۸۴۳۹۹

۵۱۸۲۵۵

۵

قزاقستان

۱۴۰۰۰

۱۲۱۵۷۸۱۴۰

۳۹۲۰

۵

كويت

۹۴۰۰

۷۲۶۳۸۵۰۰

۲۳۵۰

۵

هند

۷۴۶۱۷۰

۹۰۸۸۳۷۰۷۴۲

۲۹۳۶۲۵

۶

افغانستان

۳۶۶۰۹۶

۲۹۴۸۲۰۶۷۳۱

۹۴۳۱۵

۶

امارات متحده عربي

۳۴۹۵۶۳۶

۳۵۷۴۰۹۹۴۰۲۶

۱۱۴۲۵۲۶

۶

بحرين

۱۰۴۲۷۱

۹۱۴۱۶۲۹۴۳

۲۹۱۹۵

۶

تركمنستان

۱۰۶۵۱۹۷

۱۰۲۹۸۶۱۸۶۴۴

۳۲۹۱۰۰

۶

عراق

۱۱۳۵۰۷۴

۱۲۲۴۶۶۵۸۲۲۹

۳۹۰۹۱۱

۶

قطر

۱۳۷۷

۱۰۷۵۱۰۳۲

۳۴۴

۶

كويت

۱۳۷۵۸

۳۹۶۶۷۳۳۰۲

۱۲۷۲۶

۷

پاكستان

۴۷۰۳۵

۴۱۵۰۷۸۸۹۰

۱۳۱۷۰

۷

گرجستان

۴۳۵۵۰

۳۶۸۰۵۷۴۲۴

۱۲۱۹۴

۷

افغانستان

۳۶۵۱۴۶

۲۹۳۴۵۳۴۴۲۰

۹۳۱۷۴

۷

امارات متحده عربي

۷۴۵۳۰۹۵

۷۲۳۸۰۱۹۴۸۷۰

۲۳۰۱۴۰۳

۷

بحرين

۲۷۱۲۵۰

۲۳۵۴۹۱۹۷۵۷

۷۴۷۰۰

۷

تركمنستان

۲۵۷۶۲۴۵

۲۷۷۹۲۰۱۶۵۱۹

۸۸۲۳۲۸

۷

سودان

۹۵۴۰۲

۹۲۷۰۱۵۹۱۸

۲۹۴۲۲

۷

عراق

۶۲۰۰۰۶۷

۵۶۸۴۰۹۳۴۶۷۶

۱۸۰۴۷۰۴

۷

عمان

۱۳۹۵۱۲

۱۴۸۲۰۴۱۹۸۵

۴۷۰۲۵

۷

فدراسيون روسيه

۵۸۲۰۰

۴۹۲۲۸۰۴۳۲

۱۶۲۹۶

۷

قزاقستان

۴۲۹۰

۳۷۹۰۹۵۶۵

۱۲۰۱

۷

قطر

۲۷۶۱۵

۲۸۹۸۷۰۹۹۸

۹۲۲۴

۷

كويت

۲۲۶۲۲۴

۲۹۴۴۶۹۹۱۹۸

۹۳۵۵۹

۸

پاكستان

۳۴۷۸۱۷

۳۵۱۷۲۳۳۶۷۶

۱۱۳۲۵۴

۸

ارمنستان

۶۱۳

۵۴۶۱۳۴۴

۱۷۲

۸

افغانستان

۳۴۹۹۷۸۰

۲۹۶۶۸۵۸۲۵۸۱

۹۳۲۴۱۴

۸

امارات متحده عربي

۲۳۶۸۸۱۴

۲۴۷۲۸۶۴۵۱۴۰

۷۷۸۴۸۷

۸

بحرين

۱۷۰۰۷۵

۱۵۰۲۶۱۳۱۲۳

۴۷۴۱۳

۸

تركمنستان

۵۷۹۲۰۶۸

۵۵۱۵۴۸۵۶۶۵۱

۱۷۴۰۰۹۳

۸

عراق

۱۰۹۲۱۳۶۸

۹۷۰۰۱۵۵۱۶۲۲

۳۰۵۶۷۹۴

۸

عمان

۳۹۲۰۹

۳۷۷۵۵۰۲۴۰

۱۱۸۹۷

۸

فدراسيون روسيه

۱۴۳۵۹۴

۱۶۴۱۷۱۳۱۷۸

۵۴۲۹۷

۸

قزاقستان

۹۶۷۲

۸۶۳۴۵۶۷۹

۲۷۰۸

۸

قطر

۱۳۵۳۰

۱۸۰۰۶۱۶۷۱

۵۶۸۲

۸

كويت

۱۶۷۶۳۲

۱۴۹۴۵۶۳۸۰۱

۴۶۹۳۶

۸

هند

۱۸۶۹۶۵

۲۰۰۱۸۵۸۲۱۱

۶۳۸۶۴

۹

پاكستان

۳۲۷۸۱۸۸

۲۹۱۹۴۹۲۹۵۲۹

۹۰۸۴۱۸

۹

آذربايجان

۲۱۵۰۰

۱۸۱۸۷۶۲۴۰

۶۰۲۰

۹

افغانستان

۱۲۸۴۲۴۴۸

۱۱۳۸۶۰۴۵۷۵۵۶

۳۵۴۴۰۳۴

۹

امارات متحده عربي

۲۴۲۴۴۶۶

۲۴۹۵۰۶۳۸۲۱۵

۷۷۶۵۹۵

۹

انگلستان

۱۸۰

۴۶۱۳۳۲۸

۱۴۴

۹

بحرين

۱۵۲۴۶

۱۲۲۵۲۷۴۶۱

۳۸۱۱

۹

تركمنستان

۸۴۹۹۳۶۵

۷۸۳۶۲۴۷۰۲۷۲

۲۴۳۸۸۰۷

۹

عراق

۱۸۲۲۹۷۰۸

۱۶۵۲۰۷۴۵۶۳۷۱

۵۱۴۶۳۳۶

۹

عمان

۸۷۹۹۳

۷۹۲۸۷۹۰۷۵

۲۴۶۵۴

۹

فدراسيون روسيه

۱۶۱۱۱

۱۳۶۵۰۲۸۶۰

۴۵۱۱

۹

قزاقستان

۴۲۰۰

۳۷۶۷۵۵۱۲

۱۱۷۶

۹

قطر

۱۶۳۵۶

۱۳۱۴۴۴۰۵۵

۴۰۸۹

۹

كويت

۱۰۲۶۹۴

۹۲۴۱۲۳۸۳۴

۲۸۷۵۶

۹

هند

۱۹۲۹۲۰

۱۷۶۸۷۱۶۶۹۰

۵۵۰۱۲

۱۰

پاكستان

۶۹۷۷۳۴۱

۶۲۲۱۸۱۰۲۳۵۸

۱۹۲۳۴۹۵

۱۰

افغانستان

۲۱۱۷۳۱۸۶

۱۸۷۰۷۱۴۴۷۴۳۹

۵۷۸۳۰۵۵

۱۰

امارات متحده عربي

۳۰۸۵۸۳۰

۳۱۵۱۵۸۵۰۹۵۳

۹۷۴۳۴۰

۱۰

بحرين

۷۹۲۹۴

۷۶۸۲۴۰۰۷۶

۲۳۷۳۹

۱۰

ترکيه

۴۹۲۹۲

۴۴۷۵۳۴۴۳۴

۱۳۸۳۵

۱۰

تركمنستان

۴۰۴۳۸۲۶

۳۳۱۲۲۶۶۹۵۱۹

۱۰۲۵۰۴۷

۱۰

سودان

۲۰۱۴۰

۲۲۸۱۶۹۰۸۱

۷۰۴۹

۱۰

عراق

۱۱۴۰۹۰۳۲

۱۰۵۰۳۳۴۷۲۸۰۰

۳۲۴۷۱۴۷

۱۰

عمان

۴۲۴۰۳

۳۶۴۵۹۹۰۷۶

۱۱۲۷۲

۱۰

قزاقستان

۲۲۵۴۶

۲۰۴۱۰۱۳۰۳

۶۳۱۳

۱۰

قطر

۸۵۰۰

۶۸۷۸۴۱۲۵

۲۱۲۵

۱۰

كويت

۸۰۵۳۵

۷۶۹۳۵۳۱۴۲

۲۳۷۸۰

۱۰

هند

۱۶۰۲۴۳۹

۱۴۳۱۹۶۷۴۰۴۹

۴۴۲۷۴۴

۱۱

پاكستان

۴۶۱۸۹۲۷

۴۳۱۰۲۶۷۴۴۹۴

۱۳۳۱۶۴۴

۱۱

افغانستان

۱۴۱۹۵۰۹۷

۱۲۲۶۶۰۴۶۹۹۶۳

۳۷۸۹۶۸۸

۱۱

امارات متحده عربي

۴۲۵۱۴۴۹

۴۳۲۸۷۶۲۴۰۲۲

۱۳۳۷۴۸۴

۱۱

بحرين

۴۳۳۲۰

۳۹۲۵۱۸۶۹۸

۱۲۱۲۹

۱۱

ترکيه

۲۴۶۱۸

۲۲۳۰۸۵۰۵۲

۶۸۹۳

۱۱

تركمنستان

۴۴۷۵۱۷۸

۴۰۶۷۵۴۱۸۳۸۵

۱۲۵۶۶۷۷

۱۱

عراق

۲۴۰۰۰۹۹

۲۱۱۷۲۴۷۱۱۶۰

۶۵۴۱۹۶

۱۱

عمان

۵۸۲۲۲

۴۷۱۰۶۸۵۲۰

۱۴۵۵۵

۱۱

قزاقستان

۱۰۹۱۸

۹۸۹۳۹۸۰۵

۳۰۵۷

۱۱

قطر

۲۳۵۰۰

۲۸۳۴۹۴۷۲۰

۸۷۶۰

۱۱

كويت

۶۸۵۰۸

۶۲۰۸۰۹۳۷۷

۱۹۱۸۲

۱۱

هند

۴۳۸۵۳۲

۳۶۲۲۶۵۵۲۱۴

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها