برچسب : نویسندگان فیلترینگ

نماینده مجلس نویسندگان فیلترینگ فیلترشکن
  • چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۰۵

نماینده مجلس: نویسندگان فیلترینگ همان هایی هستند که فیلترشکن تولید می کنند

گردش مالی وی پی ان دست کسانی است که فیلتر می کنند.

تیتر یک

اعضای شورای همکاری خیج فارس

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کدام سوی تنش‌های خاورمیانه ایستاده‌اند؟

از آنجایی که خاورمیانه در موقعیتی ناشناخته قرار دارد، خطرات برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که به دنبال جلوگیری از گرفتار شدن در تیررس تشدید درگیری در منطقه هستند، بالا است، خطراتی که می‌تواند امنیت ملی و سلامت اقتصادی آنها را به شدت تهدید کند.