برچسب : قوانین پوشش در عربستان

جریمه‌های جورجینا بد حجابی عربستان
  • پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۷

جریمه‌های جورجینا برای بد حجابی در عربستان!

جورجینا با پوشیدن لباس معمولی ساده و گشاد که به عبا مشهور است در بین جمعیت دیده شده.

تیتر یک

بحران و کمبود آب در منطقه خاورمیانه

خاورمیانه چگونه با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کند؟

از 17 کشوری که بیشترین تنش آبی در جهان را دارند، 11 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند که آنها را به یکی از مناطق مستعد خشکسالی در آینده تبدیل می کند.