برچسب : فیلتر فضای مجازی

فیلتر فضای مجازی
  • دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۹:۴۷

کنایه تندوتیز یک روحانی به فیلتر فضای مجازی روی آنتن زنده تلویزیون

یکی از حقوق مردم استفاده آسان و قانونی از فضای مجازی است. الان حکمرانی فضای مجازی متاسفانه ممحض شده بر روی فیلتر کردن.

تیتر یک

اعضای شورای همکاری خیج فارس

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کدام سوی تنش‌های خاورمیانه ایستاده‌اند؟

از آنجایی که خاورمیانه در موقعیتی ناشناخته قرار دارد، خطرات برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که به دنبال جلوگیری از گرفتار شدن در تیررس تشدید درگیری در منطقه هستند، بالا است، خطراتی که می‌تواند امنیت ملی و سلامت اقتصادی آنها را به شدت تهدید کند.