برچسب : سران گروه ۷

نشست سران 7- پوتین
  • دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۲:۳۱

تمسخر پوتین توسط سران گروه هفت

یکی از حواشی نشست ، شوخی سران گروه هفت در هنگام گرفتن عکس یادگاری بود و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا بود که جرقه این شوخی را با گفتن این جمله زد: «کت‌های خود را در بیاوریم یا نه؟» این در حالی بود که همه آنها دور میز گردی در چند متری خبرنگاران مشغول نشستن بودند.

تخلیه هتل محل اقامت سران گروه ۷ در پی کشف بسته مشکوک
  • پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۳

تخلیه هتل محل اقامت سران گروه ۷ در پی کشف بسته مشکوک

کشف بسته مشکوک در نزدیکی هتل محل اقامت سران گروه ۷ به چالشی امنیتی برای انگلیس تبدیل شد.

تیتر یک

اژدهای سرخ و نقشه های جدید برای جهان عرب

چینی ها با تشدید قطبی گرایی ها در عرصه نظام بین الملل، سعی دارند تا یارگیری های خود را نه صرفا با معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی، بلکه با پیشبرد گفتمان و جذابیت اقتصادی خود به پیش برند. در این راستا، اختلافات اخیر میان برخی کشورهای برجسته نفتی عربی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی با آمریکا در مساله تولید نفت و همچنین ناامیدی این قبیل دولت‌ها از حمایت موثر نظامی و امنیتی آمریکا از خود در بحبوحه بحران های امنیتی موجب شده تا چین فضای بازی موثر و قابل توجهی را نیز پیش روی خود ببیند.