برچسب : سارقان خشن

سرقت مرد آشنا و همدستانش از خانه تاجر
  • دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ ۹:۲۶

سرقت مرد آشنا و همدستانش از خانه تاجر

سارقان خشن که با تهدید قطع انگشت مرد تاجر اقدام به سرقت از خانه وی کرده بودند، وقتی مرد همسایه را پشت در دیدند متواری شدند.

  • پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۴

حضور اتفاقی پلیس در پمپ بنزین، سارقان خشن را به دام انداخت

دو مسافر خشن که با تهدید اسلحه، راننده‌ای را مجبور به بردن آنها به تهران کرده بودند، قبل از هرگونه اقدام تبهکارانه دیگر دستگیر شدند.

تیتر یک

اژدهای سرخ و نقشه های جدید برای جهان عرب

چینی ها با تشدید قطبی گرایی ها در عرصه نظام بین الملل، سعی دارند تا یارگیری های خود را نه صرفا با معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی، بلکه با پیشبرد گفتمان و جذابیت اقتصادی خود به پیش برند. در این راستا، اختلافات اخیر میان برخی کشورهای برجسته نفتی عربی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی با آمریکا در مساله تولید نفت و همچنین ناامیدی این قبیل دولت‌ها از حمایت موثر نظامی و امنیتی آمریکا از خود در بحبوحه بحران های امنیتی موجب شده تا چین فضای بازی موثر و قابل توجهی را نیز پیش روی خود ببیند.