برچسب : حقوق ۱۴۰۳ کارگران

دولت حقوق ۱۴۰۳ کارگران
  • یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰

تصمیم دولت درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران

رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

تیتر یک

باران

صدور هشدار نارنجی برای 17 استان کشور

کارشناس سازمان هواشناسی از صدور هشدار نارنجی برای ۱۷ استان کشور خبر داد