برچسب : حقابه هیرمند

رئیسی طالبان حقابه هیرمند
  • سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۱۵

از اخطار رئیسی به طالبان ۶۶ روز گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد

این گروه متحجر نه‌تنها حاضر نشده حقابه ایران را بدهد بلکه به نیروهای وابسته خود اجازه داده به مسئولین ایرانی حتی از طریق تلویزیون افغانستان اهانت کنند!

درباره حق آبه هیرمند اغماضی وجود ندارد
  • یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۰:۲۸

درباره حق آبه هیرمند اغماضی وجود ندارد

توافق درباره حق آبه هیرمند بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان و غیرقابل خدشه است.

تیتر یک

اعضای شورای همکاری خیج فارس

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کدام سوی تنش‌های خاورمیانه ایستاده‌اند؟

از آنجایی که خاورمیانه در موقعیتی ناشناخته قرار دارد، خطرات برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که به دنبال جلوگیری از گرفتار شدن در تیررس تشدید درگیری در منطقه هستند، بالا است، خطراتی که می‌تواند امنیت ملی و سلامت اقتصادی آنها را به شدت تهدید کند.