برچسب : تحصن نادران

نادران تحصنش مجلس
  • دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۱۰

توضیحات نادران در مورد تحصنش در مجلس/ فیلم

یک سال است که استعفا داده‌ام. ممنوعیت نامه‌های توصیه‌ای برای وام و اشتغال را برای نمایندگان برداشتند. این اثر مستقیم در تبلیغات انتخاباتی دارد. تا اعلام وصول استعفا به تحصنم ادامه...

  • یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۱۰

تحصن نادران در مقابل جایگاه هیئت رئیسه مجلس

الیاس نادران در انتقاد به شیوه اداره جلسه علنی مجلس در مقابل جایگاه هیات رئیسه به تحصن نشست.

تیتر یک

اعضای شورای همکاری خیج فارس

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کدام سوی تنش‌های خاورمیانه ایستاده‌اند؟

از آنجایی که خاورمیانه در موقعیتی ناشناخته قرار دارد، خطرات برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که به دنبال جلوگیری از گرفتار شدن در تیررس تشدید درگیری در منطقه هستند، بالا است، خطراتی که می‌تواند امنیت ملی و سلامت اقتصادی آنها را به شدت تهدید کند.