برچسب : بازیافت ضایعات برنج

  • پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۹:۰۳

بازیافت ضایعات برنج

بازیافت ضایعات برنج یکی ضایعات هایی است که از طریق بازیافت آن می توان کمک زیادی به پاکیزگی محیط زیست و همچنین جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای نمود جهت فروش ضایعات برنج خود میتوانید با خریدار ضایعات در تهران یعنی آرمین ضایعات تماس بگیرید.

تیتر یک

روابط اعراب و آمریکا

مشکل اصلی در روابط آمریکا و اعراب حاشیه خلیج فارس چیست؟

آمریکا سعی دارد تا تعهدات خود در قبال منطقه غرب آسیا و به ویژه حاشیه خلیج فارس را از حالت رابطه بالادست-پایین دست و ارائه تعهدات گسترده امنیتی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خارج کند و یک شراکت راهبردی که حامل تعهدات کمتری برای واشینگتن است را مستقر کند. تا زمانی هم که دو طرف به این درک نرسند، روابط آن ها کجدار و مریز ادامه پیدا خواهد کرد و البته که به هر دو نیز آسیب خواهد زد.