برچسب : باد‌های غربی

افزایش سرعت باد‌های غربی در خلیج فارس
  • شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰:۱۵

افزایش سرعت باد‌های غربی در خلیج فارس

ناپایداری دریایی تا اواخر وقت یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

تیتر یک

توپ تغییر روابط ایران و غرب در زمین واشنگتن افتاد

پزشکیان گفته، تلاش خواهد کرد با تعامل با غرب و احیای توافق هسته ای، تحریم های آمریکا را لغو کند. با فرض اینکه چنین ابتکار عملی تایید شود همچنان باید منتظر ماند و دید که آیا پس از انتخابات نوامبر، رئیس جمهور آمریکا سیاست تعامل یا تقابل با ایران را انتخاب خواهد کرد. توپ هر تغییر عمده در روابط ایران و غرب اکنون در زمین واشنگتن است.