برچسب : انجمن صنفی روزنامه نگاران

  • شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ ۲۳:۱۰

8 روزنامه نگار با قید وثیقه آزاد شدند

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از آزادی با وثیقه ۸ روزنامه نگار خبر داد.

  • شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱:۴۰

ورود انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره آزار جنسی

نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به مدارا گفت: انجمن تنها به مواردی وارد می شود که خود زن روزنامه نگار درخواست کرده باشد. آن مواردی که از ما خواسته شده و کمیته وارد آن شده درست بوده است. به این رسیدیم آن چه گفته می شود نادرست نیست و این اتفاق افتاده است.

تیتر یک

اعضای شورای همکاری خیج فارس

اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کدام سوی تنش‌های خاورمیانه ایستاده‌اند؟

از آنجایی که خاورمیانه در موقعیتی ناشناخته قرار دارد، خطرات برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که به دنبال جلوگیری از گرفتار شدن در تیررس تشدید درگیری در منطقه هستند، بالا است، خطراتی که می‌تواند امنیت ملی و سلامت اقتصادی آنها را به شدت تهدید کند.