برچسب : افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا

افشای اطلاعات محرمانه ارتش امریکا
  • چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۳۲

2 دردسر بزرگِ افشای اسناد جاسوسی پنتاگون برای دولت آمریکا

یکی از اصلی ترین نگرانی های آمریکا این است که بعید نیست کشور هایی نظیر ایران، روسیه و چین توانسته باشند به درون دستگاه های اطلاعاتی آمریکا نفوذ و همچنین به اسناد محرمانه این دستگاه دسترسی پیدا کرده باشند. موضوعی که از منظر ملاحظات مرتبط با امنیت ملی آمریکا، می تواند حامل تبعات به شدت منفی برای این کشور باشد.

تیتر یک

روابط اعراب و آمریکا

مشکل اصلی در روابط آمریکا و اعراب حاشیه خلیج فارس چیست؟

آمریکا سعی دارد تا تعهدات خود در قبال منطقه غرب آسیا و به ویژه حاشیه خلیج فارس را از حالت رابطه بالادست-پایین دست و ارائه تعهدات گسترده امنیتی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خارج کند و یک شراکت راهبردی که حامل تعهدات کمتری برای واشینگتن است را مستقر کند. تا زمانی هم که دو طرف به این درک نرسند، روابط آن ها کجدار و مریز ادامه پیدا خواهد کرد و البته که به هر دو نیز آسیب خواهد زد.