برچسب : اطلاعات دانش آموزان

ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه املاک
  • یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۲۶

ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه املاک

ثبت نام دانش آموزان مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.

تیتر یک

توپ تغییر روابط ایران و غرب در زمین واشنگتن افتاد

پزشکیان گفته، تلاش خواهد کرد با تعامل با غرب و احیای توافق هسته ای، تحریم های آمریکا را لغو کند. با فرض اینکه چنین ابتکار عملی تایید شود همچنان باید منتظر ماند و دید که آیا پس از انتخابات نوامبر، رئیس جمهور آمریکا سیاست تعامل یا تقابل با ایران را انتخاب خواهد کرد. توپ هر تغییر عمده در روابط ایران و غرب اکنون در زمین واشنگتن است.