گفته می‌شود تولد نوزادی با این وزن در ایران تاکنون سابقه نداشته است. اکنون تصاویر این نوزاد در فضای مجازی در حال انتشار است.

 

نوزاد 7 کیلویی