جدیدترین اخبار
2 تیر 1398 ساعت 17:27 اجتماعی کد خبر :562355

حضور همه جانبه مدارس در برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

رئیس اداره پیشگیری‌ از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران از حضور گروه‌های دانش‌آموزی، فرهنگیان و اولیا در برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

قاسم منوچهری رئیس اداره پیشگیری‌ از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران در آیین اختتامیه ششمین جشنواره نوجوان سالم، اظهار کرد: در سطح مدرسه، منطقه و دبیرخانه استانی جشنواره نوجوان سالم بیش از ۳۰ هزار نفر از دانش‌آموزان، همکاران و اولیا در قالب‌هایی مختلف مشارکت یافتند و بیش از ۱۴ هزار اثر دانش‌آموزان، همکاران و اولیا در سطح استان جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: این جشنواره دستاورد هشتم خود را امروز در شهر تهران شاهد است و جای دارد از همکاران بخش مراقب در برابر آسیب‌های اجتماعی تشکر کنیم؛ ان‌شاءالله برنامه منتخبین کشوری در رامسر برگزار می‌شود و از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس اداره پیشگیری‌ از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سه برنامه مشخص در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستورکار قرار دارد، گفت: بحث اول مدلی از آموزش و توانمندی است که بر اساس آن گروه‌های مخاطبان از قبیل دانش‌آموزان، همکاران و اولیا تحت پوشش ما قرار دارند و با همکاری شرکای اجتماعی و دیگر دستگاه‌ها، اقدامات با حضور پررنگ همه در سطح مدارس در حال انجام است.

منوچهری خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهضت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد دیگر مهمی است که امروز جلوه آن را در این مراسم می‌بینیم؛ امسال تقریبا همه مناطق شهر تهران، اختتامیه منطقه‌ای برگزار کردند و در سطح منطقه از آنان تجلیل به عمل آمد.

وی اضافه کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان، بحث سوم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و در ردیف چهارم بحث برنامه‌های جایگزین در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار دارد که باید همه واحدهای مربوطه و سایر بخش‌ها اقدام به تهیه بسته‌هایی کنند و مدرسه کانون اجرای فعالیت‌ها در حوزه اقدامات پیشگیری‌کننده جایگزین، شود.

رئیس اداره پیشگیری‌ از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در بخش روزنامه دیواری حدود ۲۰۵۹ اثر در شهر تهران ثبت شد و ۶۸۵ اثر دانش‌آموزی نیز در بخش مقاله‌نویسی وجود داشت، ۱۴۷ فیلم در قالب کوتاه، انیمیشن، داستانی و ویدئوکلیپ از آثار ثبت‌شده است.

منوچهری خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۵۲۶ اثر در بحث عکس و ۲۲۲۷ مورد اثر دانش‌آموزی در مورد انشا در میان آثار وجود داشت؛ همچنین ۸۰۵۸ اثر نقاشی در بخش ابتدایی، متوسطه اول و دوم داشتیم و ۲۷۱ اثر در بحث نرم‌افزار جای گرفت؛ ۷۰ مقاله را همکاران ما ارائه کردند و ۵۰ مورد ایده‌پردازی بین آثار وجود داشت، ۵۹ اثر در بخش مقاله‌نویسی و ۲۴ اثر در ایده‌پردازی اولیا به انجام رسید.

وی افزود: ۷۹ اثر در مورد ابتکارات و خلاقیت‌های مدرسه‌ای در قالب فیلم کوتاه و روش تدریس در کلاس درس ارائه شد و به طور کلی می‌توان گفت ۱۴ هزار اثر در دبیرخانه در اختیار ما قرار گرفت.

به گزارش فارس، رئیس اداره پیشگیری‌ از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: امیدوارم جشنواره نوجوان سالم به عددهای دو رقمی خود برسد و حضور پرشور دانش‌آموزان، همکاران و اولیا را شاهد باشیم؛ سال‌ گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار اثر در دبیرخانه جشنواره نوجوان سالم به ثبت رسید و امیدواریم با مشارکت همه ارکان مدرسه، استان، وزارت متبوع و سایر دستگاه‌ها، گسترش نهضت فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و گفتمان‌سازی را شاهد باشیم.

Ad

Ad

روی خط خبر

 • پرونده بانک سرمایه زیر ذره بین مجلس
 • روابط اقتصادی با همسایگان برای دفع تهدیدات جهانی ضروری است
 • اصلاح پیمان دوبلین کاملا منطقی است
 • حماس دیدار وزیر خارجه بحرین با مقام صهیونیست را محکوم کرد
 • قزاقستان ۱۰ و ۱۱ مرداد میزبان مذاکرات آستانه است
 • سیاست های مهاجرتی در اروپا بار دیگر کلید می خورد
 • نرخ دلار 10 هزار تومانی می‌شود؟
 • واکنش جالب میشل اوباما به اظهارات اخیر ترامپ
 • حمید بقایی سکته مغزی کرد
 • ناگفته های یک نماینده از تخلفات محرز دولت در افزایش حقوق‌ها
 • جریمه سنگین فوتبالیست مشهور به خاطر قطع درخت
 • نفتکش انگلیسی وارد لنگرگاه بندرعباس شد
 • وام ودیعه مسکن فقط برای بافت‌ فرسوده
 • شنبه پر ترافیک در پایتخت
 • تحلیلی براساس نظرات کاربران بزرگ‌ترین وب‌سایت گردشگری ایران
 • تردد روان در محورهای شمالی کشور
 • مدارس غیردولتی ۴۵هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت داشته
 • روایت کارگردان «گاندو» از اهمیت مستندسازی/ این اولین خاکریز است
 • ۳۰ درصد ظرفیت مدارس غیردولتی خالی است
 • ۱۵ درصد کل بدهی جهان مربوط به کدام کشور است؟
 • ترجمه و انتشار اثری از آستریدلیندگرن در ایران
 • اروپایی‌ها فقط حرف‌های قشنگ می‌زنند
 • ظریف: آمریکا هرکجا پا گذاشته، باعث ایجاد تندروی و تروریسم شده است
 • سازمان جهانی گردشگری باید با ILO در ارتباط باشد
 • بیانیه سنتکام درباره ایجاد ائتلاف دریایی در خلیج فارس
 • تشکیلات خودگردان سخنان «گرینبلات» را محکوم کرد
 • نایب رییس اتاق بازرگانی: بجای ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی، یارانه نقدی مستقیم به شهروندان پرداخت شود
 • توقیف کشتی انگلیسی نفت را گران کرد
 • قیمت جهانی طلا امروز ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
 • اسم رمزعملیات بازندگان تحول بودجه‌ای