جدیدترین اخبار
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹ سیاسی کد خبر :85419
وزير پيشنهادي صنعت:

سهم ما از کيک اقتصاد جهاني، به هيچ وجه قانع کننده نيست/ بايد از نسخه شفابخش برون گرايي استفاده کنيم

وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت گفت: از آقاي نعمت زاده وزير اين وزارتخانه در دولت يازدهم به علت خدمات ارزشمندي که ارائه کرد و زحماتي که متقبل شد ، صميمانه تشکر مي کنم.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد شريعتمداري در دفاع از برنامه هاي پيشنهادي خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي افزود: در برنامه تقديمي به مجلس در ۱۷ سرفصل، اهداف کمي را در همه حوزه هاي خرد وکلان بيان و برنامه هاي اجرايي را در ۱۳ سرفصل ارائه کرده ام.
وي تاکيد کرد: برنامه هاي تقديمي وزارت صنعت ، معدن وتجات مبتني بر اسناد بالا دستي از جمله سياست هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان داروي موثر براي حل مشکلات اساسي اقتصاد تهيه شده و برنامه هاي مد نظر رئيس جمهور به ويژه برنامه ششم توسعه از مهم ترين تکيه گاهها براي تهيه برنامه تقديمي به مجلس بوده است.
شريعتمداري گفت: برنامه ها مبتني بر انديشه توليد رقابتي و حل مشکلات توليد است.
وي افزود: سهم ما از کيک اقتصاد جهاني در مقايسه با توانايي هاي بالقوه کشور ، به هيچ وجه قانع کننده نيست و به عنوان نخستين هدف مکلفيم کيک اقتصادي کشور را براي بهره مندي همه بخشها بزرگتر کنيم.
وزير پيشنهادي صنعت معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش هاي منتشره از مراجع بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول در سال ۲۰۱۶ ، ايران پس از ترکيه و عربستان در رتبه ۲۷ جدول توليد ناخالص داخلي قرار دارد از اين رو مکلفيم حرکت شتابنده رو به رشدي را براي افزايش توليد ناخالص ملي در پيش بگيريم.
شريعتمداري افزود : صنعت و معدن امروز ۲۲٫۵ درصد از توليد ناخالص ملي کشور را به خود اختصاص داده در حاليکه ۳۴ درصد از اشتغال کشور در صنعت ، معدن وتجارت است.
وي اضافه کرد : متاسفانه رشد صنعتي کشور در سالهاي ۹۱ و ۹۲ منفي بود و در نتيجه آن دو سال متوالي رشد منفي ۴٫۵ درصدي و منفي ۱۰٫۵ درصدي را تجربه کرديم که آثار آن همچنان در اقتصاد و صنعت کشور باقي است.
وزير پيشنهادي صنعت معدن و تجارت گفت: البته در سالهاي ۹۳ تا ۹۵ اين رشد به سمت مثبت گرايش پيدا کرد و امروز با رشد ۶٫۵ درصدي در بخش صنعت در حال جبران بخشي از معضلات هستيم.
وي با بيان اينکه سرانه ارزش افزوده صنعتي کشور امروز حدود ۵۲۴ دلار است ، گفت: سهم ايران از ارزش افزوده صنعتي جهان کمتر از ۳۵ صدم درصد ( در مقابل حدود يک درصد جمعيت جهان) است که هيچ کدام از اين آمار رضايت بخش نيست و در برنامه هاي تقديمي روش هايي براي افزايش اين سهم پيشنهاد کرديم.
وزير پيشنهادي صنعت معدن و تجارت گفت : در بخش صنعت ، معدن و تجارت امروز با ۴۹ هزار طرح نيمه تمام مواجه هستيم که ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح پيشرفت فيزيکي بيش از ۶۰ درصد دارد و اولويت ما اتمام اين طرح هاي مهم است زيرا مي تواند بيش از ۳۶۵ هزار اشتغال مفيد را در حوزه صنعت و معدن و تجارت ايجاد کند.

اولويت برنامه ام اتمام پروژه هاي نيمه تمام است
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: اولويت برنامه ام اتمام پروژه هاي نيمه تمام است.
شريعتمداري در صحن علني مجلس در دفاع از خود اظهار داشت: با تکميل پروژه هاي نيمه تمام حوزه صنعت حدود ۳۶۵ هزار اشتغال مفيد در اين حوزه ايجاد مي شود که اين در اولويت برنامه بنده قرار دارد.
وي افزود: ۸۰ درصد واحدهاي حوزه صنعت جزو واحدهاي کوچک و متوسط است که بايد در اين حوزه توجه بيشتري به اين واحدها شود و با برنامه ريزي هاي لازم بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
شريعتمداري گفت: سهم ايران از تجارت جهاني سه دهم درصد است که اين رقم درخور کشور نيست و بر اين اساس بايد ظرفيت هاي صنعتي، معدني و صنايع پايه توسعه يابد.
وي اظهار داشت: عمده صنايع به منابع داخلي متکي هستند و رعايت موارد زيست محيطي براي توسعه در اولويت وزارتخانه است و در اين راه بايد استانداردهاي زيست محيطي مورد توجه قرار گيرد.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مجموع ۹۵۹ شهرک و ناحيه صنعتي براي ۸۶۰ عدد از آنها زمين و آب و برق در نظر گرفته شده اما تنها براي ۱۵۰ واحد تقاضاي موثر ثبت شده است که اين موضوع نيز بايد آسيب شناسي و حل شود تا توسعه شهرک ها و نواحي صنعتي ميسر شود.
شريعتمداري خاطرنشان کرد: اختصاص يک و نيم ميليارد دلار منابع از صندوق توسعه ملي براي توسعه روستايي و ايجاد اشتغال از ديگر موارد برنامه اينجانب است.
وي با اشاره به فقدان سند توسعه صنعتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اين يک نقص بزرگ در اين حوزه است و تلاش هايي که تاکنون براي تصويب يک سند انجام شده بي ثمر مانده است.
شريعتمداري ادامه داد: بدون شک يکي از مهم ترين برنامه ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به تهيه و تصويب اين سند راهبردي در اين حوزه است.

توجه جدي نکردن به برون گرايي در صنايع داخلي خطرناک است
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر براي تقاضا در بازار داخلي و ايجاد تقاضا در بازار خارجي و نيز تبديل صنايع ايجاد شده برپايه برون گرايي اقدام و اهتمام جدي نکنيم کشور در معرض خطر قرار مي گيرد.
محمد شريعتمداري در ادامه سخنانش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي افزود: اقتصاد ما از آغاز دهه ۴۰ تاکنون حدود ۵ برابر توسعه يافته اما صنعت ما حدود ۳۰ برابر رشد کرده که اين دستاورد بزرگي است.
وي گفت: مبناي تأسيس واحدهاي صنعتي موجود طبق اسناد و واقعيات عرصه معدن و تجارت، توجه به توليد براي تأمين نيازهاي داخلي بوده که اين نکته بسيار مهمي است.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت افزود: شايد نخستين بار است که با تصويب سياست هاي اقتصاد مقاومتي، صنعت و معدن کشور به سوي برون گرايي سوق داده شده يعني توليد صنعتي و معدني برپايه سليقه بازارهاي بين المللي است.
شريعتمداري افزود: اين، هم رفاه را در داخل افزايش مي دهد و هم شرايط رقابتي کردن محصولات داخلي را فراهم مي کند و امکان حضور ما را در بازارهاي بين المللي افزايش مي دهد.
وي تاکيد کرد: به اين علت بايد حتماً از نسخه شفابخش برون گرايي در تأسيس واحدهاي صنعتي و نيز تبديل واحدهاي صنعتي موجود به واحدهاي صنعتي برون گرا به طور ويژه استفاده کنيم.
شريعتمداري گفت: وقتي بازارهاي داخلي و تأمين نيازهاي آن مبناي توليد شود اتکاي توليد به ميزان تقاضاي ايجاد شده در بازار داخلي خواهد بود.
وي افزود: ما در سال هاي ۸۶ تا ۹۲ در زمينه ايجاد تقاضا دچار آسيب جدي شديم و آمار و ارقام نشان مي دهد که اين آسيب هاي جدي آثار ماندگاري در بخش صنعت به جاي گذاشت يکي از اين آسيب ها کاهش درآمد خانوارهاي شهري به ۳۲ درصد و خانوارهاي روستايي به ۳۸ درصد در اين سال هاست.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: معني روشن اين سخن اين است که سطح تقاضا در سال ۹۲ يعني آغاز کار دولت يازدهم بازگشت شديدي به تقاضا در سال هاي ۸۰ و ۸۱ داشته يعني صنعت رشد کرده اما تقاضا براي توليدات صنعتي به ميزان تقاضاي سال هاي ۸۰ و ۸۱ بازگشته است.
شريعتمداري با تاکيد بر لزوم توجه جدي به برون گرايي براي توليدات صنعتي کشورمان از نمايندگان مجلس خواست هر کسي را که در مسئوليت تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادند از او براي تحقق اين هدف بزرگ حمايت کنند.
وي گفت: تقاضا براي صنعت داخلي به طور طبيعي کاهش يافته است در نتيجه بيشتر واحدهاي صنعتي داخلي با مازاد توليد مواجهند برخي از تأمين سرمايه در گردش سخن مي گويند و برخي نيز در تأمين نيازهاي مالي با مشکل مواجهند.
شريعتمداري افزود: در اين حال مشکل اغلب صنايع داخلي وجود نداشتن تقاضاي کافي براي کالاهاي داخلي است.
وي گفت: سال ۸۶ وقتي به عنوان وزير بازرگاني از مجلس رأي اعتماد گرفتم نخستين ديدارهايم با کساني بود که در زندان قصر سند پيمان ارزي خود را تأديه نکرده بودند و به علت نوسانات بازار خارجي نتوانسته بودند دينشان را به بانک ها ادا کنند و به عنوان قاچاقچي ارز به زندان افتاده بودند.
شريعتمداري افزود: اکنون نيز اگر مسئوليت سنگين اين وزارتخانه را به بنده واگذاريد با زندانياني مواجهيم که به علت وجود نداشتن تقاضاي کافي براي توليدات داخلي مديون هستند و به عنوان کلاهبردار دوره زندان را سپري مي کنند.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: براي حل و فصل مشکل تقاضا بايد اهتمام و عزمي جدي داشته باشيم؛ ما نيازمند رفع مشکل تقاضا در بازار داخلي هستيم و براي عرضه کالاهاي بادوام داخلي بايد تقاضا ايجاد کنيم.
وي گفت: در کشورهايي که درآمد سرانه شان چند برابر ماست، مردم عمدتاً با کيف هايي پر از کارت هاي اعتباري زندگي مي کنند چرا مردم ما بايد از چنين نعمتي بي بهره باشند؟
شريعتمداري افزود: به اين علت در هماهنگي با بخش هاي مختلف به ويژه آقايان سيف و کرباسيان حتماً براي کالاهاي بادوام داخلي به موازات رقابتي کردن بنگاه هاي تقاضاي جدي ايجاد کنيم.

وبگردی

روی خط خبر

 • برنامه بانک مرکزی برای ارائه مدل‌ جدید پرداخت با تلفن همراه
 • تسویه ۴۲ میلیون دلار بدهی نفتی سریلانکا به ایران
 • نیویورک تایمز: سفیر آمریکا از ۲۰۱۹ در قدس مستقر می‌شود
 • شاهزاده قطری تحت بازداشت امارات: نزدیک بود خودکشی کنم!
 • بودجه ۹۷ شهرداری اول بهمن تقدیم شورای شهر می‌شود
 • ارائه طرح جدیدی در کنگره آمریکا برای سخت‌تر کردن مفاد برجام
 • روایتی جدید از ردپای احمدی‌نژادی‌ها در اغتشاشات اخیر
 • کاهش ۹۰ درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت در کشور
 • سند پلاسکو می‌تواند مبنای حمایت از بازماندگان حادثه سانچی باشد
 • بخشنامه جدیدآخوندی قانونی است؟/نظام مهندسی:وزیرچنین اختیاری ندارد
 • رهبر انقلاب مشکلات را پذیرفتند؛ شما نمی‌خواهید به ضعف عملکرد خود اشاره کنید؟!‌
 • افشای گوشه دیگری از فساد امرای سعودی
 • جدال لفظی ترامپ با رئیس دفتر کاخ سفید بر سر دیوار مرزی با مکزیک
 • اسپانیا، آلمان و ایتالیا؛ مثلث سرمایه‌گذاران پسابرجام
 • شما را به اعدام محکوم می‌کنم!
 • پاسخ تلویحی علم‌الهدی به روحانی
 • مهاجرت از تهران، زنگ خطری برای مدیران
 • گلوله باران شدید عفرین از سوی نیروهای ترکیه
 • جابری انصاری به روسیه رفت/ رایزنی درباره کنگره گفتگوی ملی سوریه
 • کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما در لایحه پیشنهادی دولت
 • کاهش خرید نفت هند از ایران سیاسی نیست/فقدان دیپلماسی درصادرات گاز
 • ربات ها به محل غرق شدن سانچی رسیده اند/ آتش کشتی را مچاله کرد
 • معادلات چندمجهولی آلودگی هوا/این گره‌های کور دندان می‌خواهد
 • روایت بازیگر زن معروف از بایکوت و آزار دیدن پس از یک بازی سیاسی
 • تخریب مسجد چند صدساله در مشهد برای رفع مزاحمت از یک مال!
 • “ام.اس” ناتوان کننده نیست/با “شاد زیستن” آن را کنترل کنید
 • باران کوثری، فوتبالیست شد /عکس
 • مهاجرت از تهران، زنگ خطری برای مدیران
 • اگر پیامبر بود خودش می‌رفت ببینید چرا کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند
 • اسراییل پس از گذشت ۶ ماه رسما از اردن عذرخواهی کرد