برچسب : کد دستوری #۲۰۲۰*

دریافت قبض تلفن ثابت از طریق کد دستوری #۲۰۲۰* امکان پذیرشد
  • یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۵

دریافت قبض تلفن ثابت از طریق کد دستوری #۲۰۲۰* امکان پذیرشد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری کد #۲۰۲۰* و ثبت شماره تلفن همراه خود، نسبت به دریافت صورت حساب تلفن ثابت اقدام و آن را پرداخت کنند.

تیتر یک

پیام های انتصاب "محمد بن سلمان" به عنوان نخست وزیر عربستان چیست؟

پیام های انتصاب “محمد بن سلمان” به عنوان نخست وزیر عربستان چیست؟

انتصاب "محمد بن سلمان" به کرسی نخست وزیری عربستان سعودی که سنتا در کنترل پادشاهان سعودی بوده، نوعی سیگنال روشن از نزدیک شدنِ بیش از پیش وی به تخت پادشاهی سعودی است. البته که در این میان، همراهی ضمنی دولت بایدن با محمد بن سلمان نیز عملا قدرت و مشروعیت کافی را به ولیعهد سعودی جهت پیشبرد دستور کارهای مخرب داخلی اش اعطا کرده است.