برچسب : قرص قمر

۲۲ تیر قرص قمر را ۱۶ درصد درخشنده تر از ماه ببینید
  • سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۹:۱۵

۲۲ تیر قرص قمر را ۱۶ درصد درخشنده تر از ماه ببینید

ماه کامل را در روز ۲۲ تیر در حالتی تماشا کنید که در نزدیک‌ترین نقطه به زمین قرار دارد و ۱۶ درصد نیز نسبت به ماه کامل عادی درخشنده‌تر است.

تیتر یک

اژدهای سرخ و نقشه های جدید برای جهان عرب

چینی ها با تشدید قطبی گرایی ها در عرصه نظام بین الملل، سعی دارند تا یارگیری های خود را نه صرفا با معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی، بلکه با پیشبرد گفتمان و جذابیت اقتصادی خود به پیش برند. در این راستا، اختلافات اخیر میان برخی کشورهای برجسته نفتی عربی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی با آمریکا در مساله تولید نفت و همچنین ناامیدی این قبیل دولت‌ها از حمایت موثر نظامی و امنیتی آمریکا از خود در بحبوحه بحران های امنیتی موجب شده تا چین فضای بازی موثر و قابل توجهی را نیز پیش روی خود ببیند.