برچسب : فریبرز راشدی

  • چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۱۹

5 نوجوان در حوض انبار غرق شدند

با اعلام رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ۵ نوجوان هنگام شنا در حوض انبار روستای سیادک زاهدان به علت ناآگاهی از عمق حوض و آشنا نبودن به فنون شنا دچار غرق‌شدگی‌ شدند و جان باختند.

تیتر یک

اژدهای سرخ و نقشه های جدید برای جهان عرب

چینی ها با تشدید قطبی گرایی ها در عرصه نظام بین الملل، سعی دارند تا یارگیری های خود را نه صرفا با معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی، بلکه با پیشبرد گفتمان و جذابیت اقتصادی خود به پیش برند. در این راستا، اختلافات اخیر میان برخی کشورهای برجسته نفتی عربی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی با آمریکا در مساله تولید نفت و همچنین ناامیدی این قبیل دولت‌ها از حمایت موثر نظامی و امنیتی آمریکا از خود در بحبوحه بحران های امنیتی موجب شده تا چین فضای بازی موثر و قابل توجهی را نیز پیش روی خود ببیند.