برچسب : شاه جدید انگلیس

جنجال شاه جدید انگلیس
  • یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۲

جنجال شاه جدید انگلیس؛ دست نزدن به وسایل و دستور به خدمه!

چارلز پادشاه جدید انگلیس، به دلیل عدم دست زدن به وسایل و دستور به خدمه با یک زبانِ بدن خودکامه، زیر تندترین انتقادات قرار گرفت.

تیتر یک

بازی جدید آذربایجان در اسرائیل

بازی جدید آذربایجان در اسرائیل؛ علی اف چه در سر دارد؟

جمهوری آذربایجان سال ها از افتتاح سفارتخانه در اراضی اشغالی طفره می رفت و صرفا به داشتنِ دفاتر بازرگانی و توریستی در این اراضی اکتفا می کرد. با این حال، اقدام اخیر باکو در اعلام اراده اش جهت افتتاح سفارتخانه در اراضی اشغالی حاکی از تغییر برخی معادلات راهبردی است که تحلیل و بررسی آن ها کاملا ضروری و مهم به نظر می رسد.