برچسب : ساختمان پزشکانپ

  • پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۸

بازگشت سروش صحت به تلویزیون

این سریال همراه با سریال «شمعدونی» دستاویزی برای منتقدان سروش صحت شد تا با استناد به این آثار، بستری را مهیا کنند تا صحت را از برنامه «کتاب‌باز» حذف کنند.

تیتر یک

قیمت ها در دولت رئیسی رها شد/ گروه‌هایی هستند که منافع‌شان حکم می‌کند قیمت‌ها افزایش پیدا کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنهایی که رگ گردنشان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200 متورم می‌شد؛ چه نمایندگان مجلس و چه کارشناسان دولتی و سازمان برنامه، امروز باید نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند اما متاسفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که اتخاذ کردند هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی‌شوند.