مقایسه پراید با خودرویی دیگر در لحظه تصادف مشابه/فیلم

در این ویدیو به مقایسه دو خودرو حین تصادف پرداخته است که خودروی پراید در این برخورد کاملا نابود می شود.