اجباری شدن ماسک زدن در مترو تهران /تصاویر

پلیس مترو تهران در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا با حضور گسترده در ایستگاه های مترو اقداماتی نظیر کنترل استفاده از ماسک توسط مسافران، حفظ فاصله اجتماعی و رعایت نظم و انضباط آمد و شدها را انجام می دهد.