ازدحام مرکز تعویض پلاک خودرو تهران /تصاویر

با آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند سیل مراجعات جهت تعویض و شماره گذاری خودرو‌های تهرانی باعث به وجود آمدن صف‌های چند کیلومتری در مرکز تعویض پلاک خودرو میثم در اتوبان کرج شد.