نمایش پرچم کشورهای درگیر کرونا بر بلندای آلپ /تصاویر

در بحبوحه بحران کرونا در نمادین‌ترین کوه سوئیس، پرچم کشورهای درگیر ویروس مرگبار کرونا نشان داده شد تا به مردم این کشورها پیام امید، استقامت و قدرت فرستاده شود. کوه ماترهورن یکی از بلندترین قله ها در آلپ است که به وسیله نورپردازی پرچم کشورها روی آن تابانده می شود و مردمی که در مجاورت این قله زندگی می کنند هر شب بعد از غروب آفتاب و تا ساعت 23 آن را مشاهده می کنند.