کار سخت پاکبانان با شیوع ویروس کرونا /تصاویر

با شیوع ویروس کرونا، عموم شهروندان بنا بر توصیه‌های بهداشتی پزشکی از خانه‌های خود خارج نمی‌شوند یا از ماسک و دستکش استفاده می کنند. اما یکی از شغل‌هایی که در این روزهای توام با بیماری فعال بوده و باید فعال باشد پاکبانی هست. این شغل به جهت تولید روزانه هزاران‌تن زباله تعطیلی ندارد و پاکبان‌ها باید هر روز به نظافت کوچه و خیابان بپردازند. متاسفانه به گفته بیشتر آنان، برخی شرکت‌های پیمانکاری، ماسک و دستکش در اختیارشان قرار نمی‌دهند. کارگران شهرداری هر روزه با انواع زباله‌ها از جمله ماسک و دستکش‌های رها شده در معابر سروکار دارند.