ادامه ترافیک سنگین تهران در روزهای کرونایی (فیلم)

تصاویری از ادامه ترافیک سنگین در نواب تهران در روزهای طرح فاصله گذاری اجتماعی را ببینید.