وضعیت اثربخشی داروهای کرونا

محمدرضا شانه ساز، در خصوص داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به کرونا، گفت: تأمین داروهایی که برای بیماران کرونایی تجویز می‌شود ۵ برابر مصرف معمول سالانه بوده است.

وی در خصوص اثر بخشی این داروها، افزود: در این خصوص، در سازمان جهانی بهداشت هم تردیدهایی وجود دارد.

به گزارش مهر،رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما برای بیش از ۵۰۰ هزار بیمار دارو تأمین کرده بودیم، اما باز تقاضاهای القایی ایجاد می‌شد و با توجه به اینکه تأثیر داروهای پیشین اثبات نشده بود آنها را از پروتکل درمانی حذف کردیم و ۴ قلم داروی دیگر جایگزین شده است.