هشدار جدی معاون بهداشت وزارت بهداشت به مردم درباره پایان کرونا

هشدار جدی معاون بهداشت وزارت بهداشت به مردم: اگر این ۲ هفته رعایت نکنیم بیش از ۲ ماه دیگر با این بیماری درگیر هستیم.