انتقاد مجری تلویزیون از سردار جلالی فرمانده پدافند غیر عامل (فیلم)

محمد دلاوری مجری تلویزیون، از سردار جلالی فرمانده پدافند غیر عامل به دلیل پاسخگو نبودن به رسانه‌ها درباره شیوع ویروس کرونا انتقاد کرد.