تعداد کارمندان جنرال الکتریک 78 هزار نفر کاهش یافت

به نقل از وال استریت ژرونال، بر اساس گزارش سالانه شرکت جنرال الکتریک آمریکا که شب گذشته منتشر شد این شرکت در سال 2019 حدود 78 هزار نفر از کارمندان خود را به دلیل تغییر در ساختار عملیاتی کم کرده است.

در حال حاضر تعداد کارمندان جنرال الکتریک به تعداد آنها در 69 سال پیش رسیده است.

شرکت جنرال الکتریک در انتهای سال 2018 حدود 283 هزار کارمند در سراسر جهان داشت که این رقم هم اکنون به 205 هزار نفر رسیده است.

تعداد کارمندان آمریکایی این شرکت نیز به 70 هزار نفر کاهش یافته است.

به گزارش فارس،این کاهش قابل توجه تعداد کارمندان در پی اجرای سیاست‌های مدیر عامل جدید این شرکت بزرگ آمریکایی است.

لری کولپ، مدیرعامل جنرال الکتریک در تلاش است تا با فروش برخی شرکت‌های زیرمجموعه نقدینگی آن را افزایش داده و ثبات بیشتری به فعالیت‌های آن بدهد.