تکذیب خبر الصاق برگه تازه به شناسنامه‌هایی که ورقه ضرب مهرشان پر شده است

سازمان ثبت احوال کشور در اطلاعیه‌ای خبری مبنی بر “الصاق برگه تازه به شناسنامه هایی که ورقه ضرب مهر آنها پر شده است” را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: “در پی انتشار پاره ای از اخبار در فضای مجازی مبنی بر مصاحبه سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور و طرح موضوع الصاق برگه تازه به شناسنامه هایی که ورقه ضرب مهر آنها پر شده است، موصوع فوق و مصاحبه مورد ادعا اساسا مورد تایید نبوده و تکذیب می شود.”

منبع :ایسنا