شکارچیان غیرمجاز ۷۵ چکاوک را قتل عام‌کردند

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خدابنده گفت شکارچیان غیرمجاز ۷۵ قطعه پرنده طرقه چکاوک را در فصل ممنوع شکار این منطقه، قتل عام کردند.

محمدرضا مدنی افزود: این شکارچیان خاطی که بومی منطقه بودند با استفاده از سلاح شکاری ساچمه زنی دولول در اراضی روستای کهل آباد این شهرستان دست به این اقدام غیرمجاز زدند.

وی اظهار داشت: این شکارچیان خاطی با شلیک تیر به سمت طرقه چکاوک های درحال پرواز که در هوای سرد به دنبال یافتن دانه های‌ گندم بر زمین مانده بودند این تعداد پرنده گرسنه را شکار کردند که ارتکاب چنین عملی، دور از انسانیت است.

مدنی، تصریح کرد: عوامل نیروی انتظامی پاسگاه انتظامی محمودآباد، در پی اطلاع از شکار این تعداد طرقه چکاوک به موضوع ورود پیدا کرده و محیط زیست این شهرستان را نیز در جریان قرار دادند که در نهایت این شکارچیان دستگیر و به منظور اعمال قانون، تحویل مرجع قضایی شدند.

وی با بیان اینکه شکار هر قطعه طرقه چکاوک ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد، اظهار داشت: شکارچیان متخلف دستگیر شده در مجموع ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان ضرر و زیان به حساب محیط زیست واریز کردند و از جنبه عمومی جرم نیز قاضی پرونده رای و نظر خواهد داد.

به گزارش ایرنا ،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خدابنده با بیان اینکه پرونده این شکارچیان خاطی دستگیر شده، از سوی مرجع قضایی این شهرستان درحال رسیدگی است، گفت: لاشه این تعداد پرنده، یک قبضه سلاح شکاری دولول مجاز، یک عدد فشنگ ساچمه و پوکه خالی، از این شکارچیان غیرمجاز به دست آمد.

مدنی، تصریح کرد: در فصل سرما، این پرندگان به صورت دسته های ۵۰۰ تا یک هزار تایی به پرواز در می‌آیند که متاسفانه این شکارچیان خاطی با علم به این موضوع به محل نزدیک شده و در حین پرواز این تعداد پرنده نگون بخت را هدف گلوله قرار دادند.

چکاوک پرنده‌ای خوش‌آواز با بال و پر رگه‌رگه و قهوه‌ای است که اغلب در حال پرواز آواز می‌خواند و بر روی زمین بیشتر راه می‌روند یا می‌دوند و بطور معمول ناخن انگشتِ عقبی پای آنها دراز، راست و نوک‌تیز است و اغلب به‌طور دسته‌جمعی دیده شده و نر و مادهٔ آنها همشکل و روی زمین آشیانه می‌سازند و از دانه‌ها، حشرات و نرم‌تنان تغذیه می‌کنند.