لحظه اعلام فیلم «خورشید» به عنوان بهترین فیلم جشنواره(فیلم)