روحانی: بگذارید در میدان انتخابات همه گروه‌ها شرکت کنند