- Baztab - https://baztab.ir -

هالک‌بانک ترکیه از تمام ابزارها برای مقابله با حکم دادگاه آمریکا استفاده می‌کند

هالک بانک ترکیه اعلام کرد که از تمام حقوق قانونی خود برای مقابله با حکم دادگاه آمریکایی که گفته این بانک باید به جرایم خود اعتراف کند استفاده خواهد کرد.

 

به نقل از رویترز، هالک بانک ترکیه که بخش قابل توجهی از سهام آن در اختیار دولت این کشور است، اعلام کرده که از تمام ابزارهای قانونی برای مقابله با حکم اخیر دادگاه در آمریکا استفاده خواهد کرد.

 

یک دادگاه در آمریکا حکم داده است که بانک ترکیه‌ای باید به جرم خود در کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا اعتراف کند.

 

هالک بانک می‌گوید: خواستار دفاع از خود است چرا که دادگاه آمریکا از نظر قضایی مبنایی برای ادعای مطرح شده علیه این بانک ندارد چرا که هالک بانک هیچ شعبه و فعالیت فیزیکی در آمریکا نداشته است.

 

این بانک بزرگ ترکیه‌ای تا کنون از هرگونه حضور رسمی در قالب این اتهام پرهیز کرده است.

 

به گزارش فارس،مقامات قضایی آمریکا اعلام کرده‌اند که این بانک از حضور در دادگاه فرار می‌کند و در صورتی که حاضر نشود احتمالا به دنبال تحریم آن خواهند رفت.

 

در بیانیه هالک بانک آمده است هدف ما این است که از همان ابتدا این اتهام غیرعادلانه را با به چالش کشیدن صلاحیت دادگاه و مدارک آن حل کنیم.

 

روز پنج‌شنبه دادگاه آمریکا حکم داده که پیش از آنکه هالک بانک بتواند صلاحیت دادگاه و اسناد آن را زیر سوال ببرد باید به جرم خود در کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا اعتراف کند.