- Baztab - https://baztab.ir -

تمکین در برابر افزایش قیمت بنزین به معنای عدم پیگیری حقوق مردم نیست

نماینده مردم نهبندان در مجلس گفت: تمکین مجلس درباره افزایش قیمت بنزین به این معنا نیست که دیگر پیگیر حقوق مردم نباشیم؛ مجلس در این مسیر با استفاده از ابزارهای نظارتی خود حقوق مردم را پیگیری می‌کند.

 

نظر افضلی نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: ابعاد مختلف طرح افزایش قیمت بنزین باید مورد بررسی قرار گیرد و نهادهای نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار باید فعال شوند تا شاهد عدم تعادل در بازار نباشیم.

 

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینکه بگوییم افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان افزایش قیمت را در بازار در پی نخواهد داشت امر ممکنی نیست اما باید مراقب باشیم تا این افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی نباشد و دیگر اینکه در بخش‌هایی که نقش بنزین تاثیری ندارد جلوی گرانی‌ها گرفته شود.

 

افضلی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای بهبود این وضعیت باید سوخت‌های جایگزین برای بنزین مثل CNG، گازوئیل در نظر گرفته شود و ما به سمت تولید خودروهای دیزلی به جای بنزینی متمایل شویم.

 

وی افزود: بیشترین فشار طرح افزایش قیمت بنزین به مناطق روستایی وارد می‌شود چراکه حمل و نقل عمومی در این مناطق وجود ندارد و سرویس‌های موجود خودروهای با سوخت بنزین هستند.

 

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر شهرهای بزرگ، حمل و نقل عمومی باید در شهرهای کوچک و مسافت‌های بین شهرها و بین شهرها و روستاها نیز توسعه پیدا کند و از این مهمتر حمل و نقل در این مسیر را در یک جدول زمانی خاص انجام شود تا مردم تکلیف و برنامه خود را برای استفاده از این حمل و نقل عمومی بدانند و از این طریق است که می‌توان به حل مشکل گرانی بنزین در مناطق محروم و روستایی کمک کرد.

 

افضلی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس پیگیری حقوق مردم در ماجرای افزایش قیمت بنزین هست و از ابزار نظارتی خود در این زمینه استفاده می‌کند و حتی اگر ضرورت پیش آید از ابزار استیضاح وزرا در این باره استفاده خواهیم کرد.