- Baztab - https://baztab.ir -

برخورد اینترپل با فساد و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی

برخورد اینترپل با فساد و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی

رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش خبر داد.

 

سردار هادی شیرزاد در دیدار با معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از وظایف پلیس بین الملل ناجا مبارزه با فساد، شرط‌ بندی و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی است، از این رو، نیروی انتظامی می‌تواند با وزارت ورزش همکاری کند.

 

وی افزود: تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش و جوانان با هدف همفکری و تشریک مساعی، بستری مناسب و اثر گذار برای پیشبرد ورزش همگانی کشور به ویژه ارتقاء سطح آمادگی جسمانی کارکنان ناجاست.

 

به گزارش ایسنا،معاون وزارت ورزش ورزش و جوانان نیز با استقبال از موضوع پیگیری جرایم ورزشی در سطح بین الملل، کرد: وزارت ورزش و جوانان نیز حاضر به هرگونه همکاری با پلیس بین الملل است.