سی امین همایش بانکداری اسلامی آغاز به کار کرد

سی امین همایش بانکداری اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی ووزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد.

سی امین همایش بانکداری اسلامی دقایقی قبل با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بانک مرکزی آغاز به کار کرد.

به گزارش مهر،در این همایش، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نیز حضور دارند.