فتاحی: بلیط کاغذی درهیچ ورزشگاهی فروخته نمی‌شود

سعید فتاحی رئیس سازمان لیگ فوتبال گفت: از امسال تمام بلیط‌های بازی‌ها به صورت الکترونیک فروخته می‌شود و در هیچ ورزشگاهی بلیط کاغذی وجود ندارد.