جی پی اس ضد پارازیت برای سربازان آمریکایی تولید می شود

ارتش آمریکا، پاییز امسال فناوری جی پی اس ضدپارازیت خود را آزمایش خواهد کرد تا بتواند از دسترسی سربازانش به خدمات موقعیت یابی مکانی ماهواره ای در هر شرایطی اطمینان حاصل کند.

ارتش آمریکا از مدتی قبل مدعی شده بود که روسیه بر روی علائم جی پی اس در اروپا و برخی نقاط دیگر پارازیت پخش می کند و مانع از دسترسی به خدمات مذکور می گردد و حالا با فناوری جدید قصد دارد به نبرد روسیه برود.

ارتش آمریکا برای جابجایی سربازان، انتقال موشک و هدایت پهپادها به طور گسترده ای به استفاده از فناوری جی پی اس متکی است. نظامیان آمریکایی و متحدان آن در ناتو در پاییز سال گذشته یک تمرین نظامی مشترک در نروژ برگزار کردند و در جریان این تمرین مشخص شد که علائم جی پی اس مورد نیاز به علت پارازیت در دسترس نیستند.

بعد از گذشت مدتی فنلاند و نروژ این موضوع را به روسیه نسبت دادند و مقامات آمریکایی در آوریل سال ۲۰۱۸ اعلام کردند ارتش روسیه از یک سیستم ارسال پارازیت بر روی جی پی اس استفاده می کند.

قرار است نظامیان آمریکایی مستقر در آلمان از پاییز امسال از سیستم مذکور استفاده کنند. البته ارتقای سیستم فعلی جی پی اس برای مقابله با اختلال های عمدی و تهیه نسخه پشتیبان از داده های جمع آوری شده نیز در دستور کار قرار دارد.