لزوم تدوین طرح جامع پسماند برای استان تهران

معاون عمرانی استاندار تهران بر لزوم تدوین و ارائه طرح جامع پسماند در استان تهران تاکید کرد و افزود: بی‌تردید برخورداری از طرح جامع از اقدامات پراکنده و موازی‌کاری جلوگیری می‌کند.

محمد تقی زاده در تشریح نحوه کنترل و مدیریت پسماند در شهر تهران اظهارکرد: در رویکرد جدید استانداری و معاونت عمرانی توسعه پایدار استان تهران ، گسترش شرکت‌های مدیریت پسماند در سطح شهرستان‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی نگاه توسعه محور است. بر همین اساس نیاز است تا بر اساس برنامه‌ای دقیق و مدون پیش برویم تا در این حوزه شاهد اقدامات جزیره‌ای و یا موازی‌کاری نباشیم.

وی افزود: به‌طورقطع برخورداری از یک برنامه جامع در حوزه پسماندها مزایای اقتصادی را نیز به همراه دارد. در حقیقت شهرداری‌ها در قالب اجرای چنین برنامه‌ای می‌توانند علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری خود این حوزه را به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای خود داشته باشند. امروزه مدیریت پسماند در دنیا به لحاظ بخش‌های متعددی که دارد و شامل تفکیک از مبدأ و حمل و زباله سوزی می‌شود، درآمدهای بعضاً سرشاری را نصیب شهرداری‌ها می‌کند.

تقی‌زاده ادامه داد: البته آنچه که در رویکرد استانداری در حوزه پسماند وجود دارد توجه به چالش‌های زیست محیطی و مشکلات مربوط به آلایندگی است اما شهرداری‌ها می‌توانند با اجرای صحیح برنامه‌ای جامع در جهت ایجاد منبع درآمدی پایدار نیز حرکت کنند.

وی تاکید کرد: استانداری تهران یکی از محورهای اساسی و مورد تاکید خود را در مسیر توسعه شهرها توجه به حوزه پسماند و پیشرفت در این زمینه را نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع می‌داند. امروز یکی از چالش‌های زیست محیطی جدی پیش روی استان تهران، پسماندهای ویژه صنعتی ناشی از استقرار صنایع و واحدهای تولیدی در سطح این استان است که مشکلات زیادی را به همراه دارد.

معاون عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم تدوین و ارائه طرح جامع پسماند در استان تهران به‌ویژه برای پسماندهای خانگی یا عادی گفت: در حال حاضر مدیریت پسماند در دنیا بخش‌های متعددی شامل تفکیک از مبدأ، حمل و نقل پسماند و زباله سوزی دارد و هر یک از این بخش‌ها می‌تواند درآمد بسیاری را برای شهرداری‌ها به همراه داشته باشد. لذا باید در این حوزه با برنامه‌ای دقیق حرکت کنیم.