لحظه منفجرشدن خودروی تاکسی سمند در مکانیکی

در حادثه انفجار خودرو و آتش‌سوزی دیروز در بزرگراه اشرفی اصفهانی، پس از منفجر شدن ۳ نفر که دو مکانیک و ۱ راننده خودرو بودند فوت کردند.