ظریف: حفظ برجام تنها با اقدام عملی ممکن است

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: نجات برجام وظیفه جامعه بین‌المللی است و اگر جامعه بین المللی احساس می کند که برجام یک دستاورد مهم است باید همانند ایران اقدام عملی برای حفظ برجام انجام دهد.