- Baztab - https://baztab.ir -

شهرداری وظیفه دانشگاه داری ندارد

دانشگاه

احمد مسجدجامعی گفت: وظیفه شهرداری دانشگاه داری نیست اما باید به آموزش رشته های تخصصی توجه کرد.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح امروز ساماندهی مؤسسات و مراکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری را مورد بررسی قرار دادند. در جریان بررسی این طرح زهرا نژاد بهرام در مخالفت با نظر کمیسیون تخصصی در خصوص تعطیلی این دانشگاه‌ها گفت: من با نظر کمیسیون زاویه جدی دارم. هدف ایجاد این دانشگاه‌ها افزایش ظرفیت دانش عملیاتی و اجرایی کارکنان شهرداری است و این اتصال نظریه‌های تئوری به فعالیت‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه نقدها به عملکرد این دانشگاه‌ها را قبول دارم و شهرداری باید در خصوص عملکرد آن به شورا گزارش دهد، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی دانشجو در این دانشگاه‌ها مشغول آموزش هستند که با تصمیم ما دچار مشکل خواهد شد.

وی از پیشنهاد ایجاد کارگروه برای مدیریت و نظارت بر عملکرد این دانشگاه‌ها استقبال کرد و گفت: اینکه گفته شود تا شهریورماه این دانشگاه‌ها تعطیل شود، باعث التهاب و نگرانی در میان دانشجویان است و به صلاح شهرداری و مدیریت شهری نیست.

در ادامه بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند با بیان اینکه بیشتر دانشجویان این دانشگاه‌ها کارمندان و شاغلان شهرداری هستند که برای افزایش حقوق ادامه تحصیل می‌دهند، گفت: ایجاد مؤسسه علمی و دانشگاهی جز وظایف ذاتی شهرداری نیست و می‌توان کارمندان شهرداری را برای طی دوره‌های آموزشی به دانشگاه‌های معتبر فرستاد.

وی پیشنهاد کرد از میان دانشگاه‌های موجود ۲ مؤسسه برای تحصیل در رشته‌هایی که در سایر مؤسسات و دانشگاه‌ها وجود دارد حفظ و سایر مؤسسات تعطیل و دانشجویان به سایر واحدها منتقل شوند.

وی تاکید کرد: ادامه حیات این دانشگاه‌ها با وجود رشته‌های تکراری تنها برای مدیریت شهری هزینه زا است.

احمد مسجدجامعی نیز در جریان بررسی این طرح گفت: در سخنان خانم آروین که وظیفه شهرداری دانشگاه داری نیست موافقم. اما تجربه‌ای که در گذشته داشتیم نشان داده برخی از رشته‌ها در سایر دانشگاه‌ها وجود ندارد. به طور مثال ما در دانشگاه رشته‌ای به نام چاپ نداشتیم اما آن را راه اندازی کردیم و به سایر دانشگاه‌ها هم رفت. در حوزه مدیریت فرهنگی نیز همینطور. در شهرداری حوزه‌هایی وجود دارد که ادامه تحصیل در سایر دانشگاه‌ها امکانش فراهم نیست مانند مدیریت پسماند یا مدیریت فضای سبز که این مدیریت در شهرداری به طور تخصصی انجام می‌شود.

وی برای حوزه تخصصی مدیریت فضای سبز توضیح داد: ما بر اساس نظرات اساتید دانشگاهی که در حوزه فضای سبز و جنگل فعالیت می‌کردند اعلام کردیم هرس کردن زودهنگام درختان باعث خشک شدن آنها می‌شود اما در عمل دیدیم که اینگونه نبود و نشان می‌دهد که حوزه فضای سبز شهری با حوزه جنگلداری متفاوت است. بنابراین بر وجود مراکز آموزشی تخصصی لازم است. البته با این نکته کاملاً موافقم که شهرداری نباید دانشگاه داری کند.

در ادامه ابراهیم امینی به موضوع دانشجویانی اشاره کرد که همزمان در این دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند.

در نهایت شورا در خصوص این طرح تصمیم‌گیری نکرد و با نامه کمیسیون تخصصی طرح برگشت خورد.

به گزارش مهر، محسن هاشمی در انتقاد به این رفتار گفت: باید این موضوع در جلسه هیئت رئیسه بررسی شود که آیا می‌توان طرحی در صحن مطرح و سپس رأی گیری در خصوص کلیات آن با یک نامه متوقف شود.