رایزنی وزیر خارجه ترکیه با بارزانی

وزیر خارجه ترکیه با مشاور شورای عالی امنیت اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مسرور بارزانی مشاور شورای عالی امنیت اقلیم کردستان عراق در اربیل دیدار و گفتگو کرد.

وی از آمادگی کشورش برای کمک و تقویت روابط دوجانبه میان اقلیم و ترکیه در همه زمینه‌ها خبر داد.

از سوی دیگر بارزانی نیز به تمایل اقلیم کردستان عراق برای گسترش روابط با ترکیه در همه زمینه اشاره کرد و گفت: اقلیم کردستان و عراق به حمایت و کمک همسایگان به ویژه در زمینه بازسازی و بهبود اوضاع مناطق آسیب دیده از جنگ نیاز دارد.

به گزارش مهر ،شایان ذکر است که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته وارد بغداد شد و با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرده بود.