مسابقات جهانی تیراندازی

مسابقات جهانی تیراندازی

در چهارمین روز از مسابقات جهانی تیراندازی و توزیع سهمیه المپیک در چین، ایران ۳ نماینده خواهد داشت.

در سومین روز از مسابقات جهانی تیراندازی و توزیع سهمیه المپیک در چین فردا (پنجشنبه)، ایران 3 نماینده در تفنگ بادی خواهد داشت. حسین باقری، امیرمحمد نکونام و پوریا نوروزیان در این ماده تیم پشت خط شلیک قرار می‌گیرد. این مسابقات فردا در تپانچه 25 متر مردان نیز پیگیری خواهد شد که ایران در این ماده نماینده ندارد.

به گزارش تسنیم، در روز نخست این مسابقات نجمه خدمتی در رده پنجم تفنگ بادی ایستاد و نخستین سهمیه ایران برای المپیک 2020 را کسب کرد.