جزییات آرای پرونده بانک سرمایه منتشر می‌شود

جزییات آرای بانک سرمایه

قاضی مسعودی مقام گفت: جزییات آرای بانک سرمایه امروز منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا قاضی مسعودی مقام در جلسه امروز رسیدگی به پرونده حسین هدایتی از انتشار آرای برخی از پرونده‌ها خبر داد و گفت: امروز جزییات رای پرونده بانک سرمایه منتشر می شود.

مسعودی مقام روز گذشته از ارسال پرونده مدیران بانک سرمایه به اجرای احکام خبر داده بود.